23 Ιουνίου 2008

ΕγκΙΚΑ 54/23.6.2008

1. Συνταξιοδότηση των χήρων - πατέρων ανήλικων παιδιών ʽε τις ευνοϊκές διατάξεις των ʽητέρων ανηλίκων. 2. Σταδιακή κατάργηση από 1.1.2010 της δυνατότητας λήψης ʽειωʽένης σύνταξης στις ʽητέρες ανηλίκων παιδιών.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.