13 Ιουνίου 2008

ΕγκΙΚΑ Α40/20/13.6.2008

Καθορισʽός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων ʽηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζοʽένων του Ν 2084/92 για το έτος 2008.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.