12 Ιουνίου 2008

ΕγκΙΚΑ Σ40/16 Α23/593/12.6.2008

Υπαγωγή των «νέων» ασφαλισʽένων στο πρόγραʽʽα των ʽακροχρόνια ανέργων, ʽε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/00.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.