2 Ιουνίου 2008

ΕγκΙΚΑ Γ99/1/119/2.6.2008

Αντιʽετώπιση θεʽάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενηʽερότητας σε εργοδότες, οι οποίοι έως 31/5/08 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο Ταʽείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.