15 Απριλίου 2008

ΠΟΛ 1077/15.4.2008

Κοινοποίηση της 14/2008 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με διακοπή δραστηριότητας πτωχού.
 
Αριθ.Πρωτ.: 1007580/169/ΔΜ Β΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄
 
Τροποποιήσεις - διευκρινήσεις
 
Κοινοποιούμε, τη σχετική με το ανωτέρω θέμα, 14-2008 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινες αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι «..ο πτωχεύσας, μετά την ανάκτηση από αυτόν του δικαιώματος του διοικήσεως της πτωχευτικής περιούσιας, δύναται πλέον να υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών, εφόσον ο σύνδικός είχε παραλείψει να υποβάλει αυτήν.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.