23 Απριλίου 2008

ΕγκΥπΟικΟικ 1047709/810/A0012/23.4.2008

Κατάργηση του Μοναδικού Δελτίου για τη δήλωση εισαγομένων μετρητών και αξιών.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1. Με το 1090278/1624/Α0012/14.12.1990 έγγραφό μας και κατά εφαρμογή της 1005428/26/0012/ΠΟΛ.1020/16.1.1989 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών έγινε δεκτό, ότι μεταξύ των άλλων αποδεικτικών στοιχείων εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, λαμβάνεται υπόψη και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Δήλωση εισαγομένων μετρητών και αξιών, που εκδίδεται από το γραφείο Συναλλάγματος, του τμήματος ασφαλείας αερολιμένων -Τελωνείων της Ελληνικής Αστυνομίας, (όταν τα χρηματικά κεφάλαια σε συνάλλαγμα ή ευρώ εισάγονται με φυσική μεταφορά από κατοίκους εξωτερικού κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα). Σε περίπτωση που δηλώνονται ποσά σε ευρώ από χώρα προέλευσης της οποίας το εθνικό νόμισμα δεν είναι σε ευρώ, απαιτείται παράλληλα και αποδεικτικό μετατροπής του εθνικού νομίσματος της χώρας προέλευσης σε ευρώ. Στην περίπτωση που τα χρηματικά κεφάλαια που δηλώνονται στο Δελτίο Εισαγομένων μετρητών κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, για κάλυψη τεκμηρίων, πρέπει ως αποδεικτικό εισαγωγής των κεφαλαίων αυτών να προσκομισθεί επί πλέον βεβαίωση της Τράπεζας που κατατέθηκαν.
 
2. Από 1.1.2002 και μετά, ως αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό ορίζεται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδεται από κάθε Τράπεζα όπως αυτό ορίζεται με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνουμε ότι η προαναφερόμενη ΠΟΛ.1130/17.4.2002 εφαρμόζεται και σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό σε συνάλλαγμα ή σε ευρώ, είτε αυτή γίνεται από κάτοικο εξωτερικού ή από κάτοικο Ελλάδος.
 
3. Δεδομένου ότι: α) το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Δήλωση εισαγωγής μετρητών και αξιών εξυπηρετεί μόνον τους κατοίκους εξωτερικού, όταν εισέρχονται στην Ελλάδα β) η πρακτική έχει αποδείξει ότι η διακίνηση χρηματικών κεφαλαίων γίνεται πλέον μέσω τραπεζών και όχι με φυσική μεταφορά τους και γ) πρέπει να διευκολυνθεί η διαδικασία εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης των μετρητών άνω των 10.000 ευρώ από τους ταξιδιώτες που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), από την έκδοση του παρόντος και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των αποδεικτικών στοιχείων εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα καταργείται η χρήση του παραπάνω ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ εισαγομένων Μετρητών για την κάλυψη τεκμηρίων και αποσύρεται το Δελτίο αυτό από τα γραφεία Συναλλάγματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
4. Εξυπακούεται ότι μετά την κατάργηση του « ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - Εισαγομένων Μετρητών», ως αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα για κάλυψη τεκμηρίων αποτελεί μόνο το πρωτότυπο του κατά περίπτωση εκδιδομένου από κάθε Τράπεζα παραστατικού όπως αυτό ορίζεται με την 1035772/676/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.