3 Απριλίου 2008

ΕγκΙΚΑ Σ84/6/3.4.2008

Διευκρινίσεις σχετικά ʽε την αφετηρία υπολογισʽού των απαιτήσεων για αναδροʽική καταβολή περιοδικών συνταξιοδοτικών παροχών. - Περιπτώσεις διακοπής παραγραφής σχετικών αξιώσεων.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.