17 Μαρτίου 2008

ΠΟΛ 1060/17.3.2008

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 438/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη του συνδίκου πτώχευσης.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/NΣH ΦOPOΛOΓlAΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
 
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008
Αριθ.Πρωτ.: 1033710/1675/395/Α0014
ΠΟΛ.: 1060
 
Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμ. 438/2007 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα 8΄), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή.

Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα εξής:

1) Για χρέη από ΦΠΑ τα οποία γεννήθηκαν μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δεν ευθύνεται προς καταβολή τους ο σύνδικος της πτώχευσης παρά μόνο ο πτωχός και, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του κατά το χρόνο λύσης του νομικού προσώπου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το υπόχρεο νομικό πρόσωπο. Ο σύνδικος της πτώχευσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον πτωχό για χρέη από ΦΠΑ τα οποία γεννήθηκαν μετά την κήρυξη της πτώχευσης από υποκείμενες σε φόρο πράξεις του συνδίκου είτε κατά την εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας είτε όταν ο σύνδικος κατόπιν αδείας του πτωχευτικού δικαστηρίου (άρθρα 78 παρ. 1 και 84 παρ. 1) συνεχίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα του πτωχού.

2) Για την εν γένει ευθύνη του συνδίκου προβλέπει πλέον ο ν. 3588/2007 "Πτωχευτικός Κώδικας" στο άρθρο 80 για την αστική του ευθύνη και στο άρθρο 175 για την ποινική του ευθύνη, σε κάθε δε περίπτωση και υπό το κράτος του Εμπορικού Νόμου ο σύνδικος ευθυνόταν αστικώς για τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση του λειτουργήματός του τόσο απέναντι στον πτωχό και την ομάδα των πιστωτών όσο και απέναντι σε τρίτο.

Ακολουθεί η υπ΄ αριθμ. 438/2007
 
Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ως έχει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς σας.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.