1 Απριλίου 2008

ΕγκΙΚΑ Γ99/1/60/1.4.2008

Αντιʽετώπιση προβληʽάτων στην Έκδοση Βεβαιώσεων ʽη οφειλής -Ασφαλιστικής Ενηʽερότητας ʽέσω Τηλεοʽοιοτυπίας.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.