20 Φεβρουαρίου 2008

ΕγκΥΠΕΕ 2188/20.2.2008

Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων
 
Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ.2160/19-2-08 εγγράφου μας για το αναφερόμενο  θέμα και κατόπιν  του με αρ.πρ.1020757/121/0015/20-2-08 τηλεγραφήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας – Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, με βάση το οποίο, λόγω των πρόσφατων καιρικών συνθηκών, μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2008 δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη καταγραφή της απογραφής στο οικείο βιβλίο, το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο μας, κατά το οποίο θα διενεργήσετε προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους για τη διαπίστωση καταχώρησης της ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών, μετατίθεται σε 3/3/08 έως και 11/3/2008.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.