11 Φεβρουαρίου 2008

ΕγκΙΚΑ Ε33/40/11.2.2008

Παράταση προθεσʽιών για την εξόφληση των οφειλών από καθυστερούʽενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθʽού και υπαγωγή στις ρυθʽίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του ν.3491/06 και των αστικών εταιριών ʽη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες ʽετέχουν Δήʽοι και Κοινότητες.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.