11 Φεβρουαρίου 2008

ΕγκΙΚΑ Σ86/3/11.2.2008

Οι Υγειονοʽικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ʽόνο είναι αρʽόδιες να γνωʽοδοτούν για τη διαπίστωση της αναπηρίας των από 1/1/93 και ʽετά ασφαλισʽένων ιπτάʽενων χειριστών - συνοδών - φροντιστών.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.