21 Ιανουαρίου 2008

ΕγκΙΚΑ Σ40/7/21.1.2008

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προσωπικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. - Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ.8 και 9 του άρθ.2 του Ν.3555/07. - Παροχή οδηγιών για την εφαρʽογή τους.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.