16 Ιανουαρίου 2008

ΕγκΙΚΑ Σ40/6/16.1.2008

Νέες ηʽεροʽηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινής σύνταξης και πληρωʽής συνταξιούχων. Τροποποίηση οδηγιών.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.