3 Ιανουαρίου 2008

ΠΟΛ 1002/3.1.2008

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20.3.2007, κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.