31 Δεκεμβρίου 2007

ΕγκΥπΕσωτ 80/31.12.2007

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3613/2007 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου βαθμού.
 
 
 
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα βλ. Ι. Ράλλη  «Η Λογιστική των ΟΤΑ», Οικονομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση 2007.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.