7 Δεκεμβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1112121/7.12.2007

Τεκμήριο αγοράς α΄ κατοικίας και αναγραφή του ποσού αγοράς στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ. 1112121/2200/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
 
Σε απάντηση της από 20.11.2007 αίτησής σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
 
1. Σύμφωνα με την υπʼ αριθ. 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή του υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό του εμβαδού της πρώτης κατοικίας δεν θα ληφθεί υπόψη το εμβαδό εξωστών ή μπαλκονιών ή το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή σε κοινόχρηστους χώρους.
 
Αντίθετα, για τον υπολογισμό του εμβαδού των 120 τ.μ. στη συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας περιλαμβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, κλιμακοστάσιο κ.λπ.), εφόσον οι χώροι αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι (σχετ. υπʼ αριθ. 1112799/1801/Α0012/16.10.1998 και 1013711/237/Α0012/19.2.1998 έγγραφα).
 
2. Στους κωδικούς 735-736 αναγράφεται η δαπάνη που αποτελεί τεκμήριο, συνεπώς θα αναγραφούν τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά της αʼ κατοικίας και που αντιστοιχούν στην πάνω από 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.