20 Νοεμβρίου 2007

ΕγκΙΚΑ Σ48/86/20.11.2007

Προθεσʽία διεκπεραίωσης ʽεταβολών σε περιπτώσεις στις οποίες δε χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ λόγω ʽη ταυτοποίησης στοιχείων στους κωδικούς 13 και 14.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.