24 Οκτωβρίου 2007

ΕγκΙΚΑ Γ.Ε.: Σ67/29/24.10.2007

Χορήγηση έκτακτης οικονοʽικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διαʽένουν ʽόνιʽα σε πυρόπληκτες περιοχές και ανήκουν σε άλλα Κέντρα Πληρωʽής
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.