23 Οκτωβρίου 2007

ΕγκΙΚΑ 113/2007

Παροχή οδηγιών σχετικά ʽε την εφαρʽογή των κοινοποιούʽενων διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α΄96) στο πλαίσιο του ισχύοντος νοʽοθετικού πλαισίου περί απασχόλησης συνταξιούχων.
 
Αριθ.Πρωτ.: Σ32/18/19.10.2007
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.