26 Σεπτεμβρίου 2007

ΕγκΙΚΑ 107/Ε40/197/26.9.2007

Καταχώριση σε Α.Π.Δ. του ποσού των 140,80 € (άρθ. 2 Ν.3513/06) ʽε νέους κωδικούς τύπου αποδοχών.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.