11 Σεπτεμβρίου 2007

ΕγκΙΚΑ 103/Ε99/27/11.9.2007

Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση τεσσάρων (4) δικαιολογητικών που αφορούν υπαλλήλους δηʽοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθʽού (ʽονίʽους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.