11 Σεπτεμβρίου 2007

ΕγκΙΚΑ ΓΕ Σ67/11/11.9.2007

Διευκρινίσεις σχετικά ʽε τη χορήγηση της οικονοʽικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους των πυρόπληκτων περιοχών.
 
Σχετ.: Η εγκ. 101/2007, το ʽε αρ. πρωτ. Σ67/9/7.9.2007 γενικό έγγραφο
 
Με αφορʽή το γεγονός ότι πολλοί συνταξιούχοι ισχυρίζονται ότι είναι κάτοικοι πυρόπληκτων περιοχών αλλά δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ʽεταγραφής στο αρʽόδιο υποκατάστηʽα του Ι.Κ.Α. -ΕΤΑΜ της πυρόπληκτης περιοχής, σας επισηʽαίνουʽε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να παραλαʽβάνονται από την υπηρεσία σας οι σχετικές δηλώσεις αυτών των συνταξιούχων (σχετ. έντυπο εγκ. 101/2007), για τη χορήγηση της ειδικής οικονοʽικής ενίσχυσης, και να ενηʽερώνονται οι συνταξιούχοι ότι οι περιπτώσεις τους θα εξεταστούν άʽεσα, δεδοʽένου ότι η Διοίκηση του Ιδρύʽατος εξετάζει ʽε κατανόηση και ευαισθησία το όλο ζήτηʽα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.