6 Σεπτεμβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1099178/6.9.2007

Διευκρινιστικές οδηγίες
 
Σχετ.: 1083177/6920/Δ0016
 
Κατόπιν προβλημάτων που προέκυψαν σε διάφορες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), σας γνωρίζουμε ότι οι καταβάλλοντες τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα σχετικά ποσά δύνανται να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Νομού, το σχετικό διπλότυπο επικυρωμένο από τον Ταμία της Δ.Ο.Υ χωρίς να συνοδεύεται από αντίγραφο του παραστατικού της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει απώλεια αυτού). Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ στην οποία καταβλήθηκαν τα ποσά βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την ΥΔΕ του πληγέντος Νομού, η διαβίβαση του ως άνω διπλοτύπου στην αρμόδια ΥΔΕ μπορεί να γίνει και μέσω της Δ.Ο.Υ.
 
Η καταβολή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (προνοιακό βοήθημα ενίσχυσης πληγέντων) μπορεί να πραγματοποιηθεί στις Δ.Ο.Υ όλης της χώρας έως και την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2007.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.