4 Σεπτεμβρίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1083177/4.9.2007

Επιστροφή αχρεώστητης καταβολής βοηθήματος ενίσχυσης πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2007.
 
Σχετ.: Δελτίο Τύπου 31.08.2007 του Γραφείου Τύπου και Δημ. Σχέσεων Υπ. Οικ. και Οικονομικών.
 
Αναφορικά με τις περιπτώσεις είσπραξης ποσών, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα σε μη δικαιούχους ως προνοιακό βοήθημα ενίσχυσης πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές, οι Δ.Ο.Υ. της χώρας πρέπει να προβούν στην έκδοση οίκοθεν διπλοτύπου είσπραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε είδος φόρου 3407: «Επιστροφή αποζημίωσης πυροπαθών» στον Κωδικό Εσόδου Προϋπολογισμού 3249: «Επιστροφές αδιαθέτων αποζημιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόμενων ποσών χωρίς να οφείλονται».
 
Τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά θα καταβάλλονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας και οι καταβάλλοντες υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Νομού το σχετικό διπλότυπο επικυρωμένο από τον Ταμία της Δ.Ο.Υ. μαζί με το αντίγραφο του παραστατικού της Τράπεζας, ώστε να επιτευχθεί η δημοσιονομική τακτοποίηση, διαφορετικά τα ποσά αυτά θα βεβαιωθούν εις βάρος τους από την αρμόδια αρχή.
 
Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ., στην οποία καταβλήθηκαν τα ποσά βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την Υ.Δ.Ε. του πληγέντος νομού, η κατάθεση των παραπάνω στοιχείων μπορεί να γίνεται μέσω της Δ.Ο.Υ. αυτής, προκειμένου να διαβιβαστούν στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.