10 Αυγούστου 2007

ΕγκΥΠΕΕ 10482/10.8.2007

Έσοδα Φ.Π.Α. Συγκριτικά στοιχεία Α΄ Εξαμήνου των ετών 2006 - 2007
 
Σας στέλνουμε, μετά από επεξεργασία των στοιχείων της 16ης Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τα έσοδα Φ.Π.Α. - βάσει δήλωσεων - Α΄ Εξαμήνου 2007 σε σύγκριση με το αντίστοιχο Α΄ Εξάμηνο 2006, τους σχετικούς πίνακες, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως κατωτέρω:
 
ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006:
 

Περιφέρεια

2006

2007

Μεταβολή 2007 - 2006

Μεταβολή 2006 - 2007

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

95.137,00

105.111,00

10,73%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

3.871.829,00

4.316.192,00

4,49%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

18.901,00

20.285,00

23,68%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

100.134,00

113.381,00

-2,98%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

38.861,00

44.959,00

10,95%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

54.399,00

61.235,00

19,76%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

119.157,00

134.414,00

7,80%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

27.261,00

31.787,00

6,51%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

592.281,00

654.880,00

10,03%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

127.013,00

137.871,00

-12,28%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

35.730,00

41.197,00

4,18%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

82.060,00

90.861,00

13,29%

 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

92.092,00

105.282,00

1,16%

 
ΣΥΝΟΛΟ/ ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

5.254.855,00

5.857.455,00

4,89%

11,47%

 
Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται συγκεντρωτικά, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες €) με βάση τις περιοδικές δηλώσεις μηνών Ιανουαρίου - Ιουνίου των ετών 2006 και 2007 και η αντίστοιχη μεταβολή αυτών.
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ.– ΣΥΓΚΡΙΣΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 ΚΑΙ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006:
 
Στους πίνακες αυτούς εμφανίζονται αναλυτικά, ανά Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης, οι σχετικές μεταβολές των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση τις περιοδικές δηλώσεις μηνών Ιανουαρίου - Ιουνίου των ετών 2006 και 2007.
 
Σημειώνεται ότι οι μεταβολές που αφορούν τις Δ.Ο.Υ. ομαδοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες:
  • 1η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση έως 10%
  • 2η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση από 10% έως 20%
  • 3η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση 20% και άνω
  • 4η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση έως 10%
  • 5η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση άνω του 10%.

Παρακαλούμε όπως, αφού μελετήσετε και αξιολογήσετε τα δεδομένα των ανωτέρω πινάκων, προχωρήσετε σε αποτελεσματικότερο συντονισμό του ελεγκτικού σας έργου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. που παρουσιάζουν υστέρηση στην απόδοση Φ.Π.Α.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.