18 Ιουλίου 2007

ΕγκΥπΟικΟικ 1071712/4485/ΔΕ-Β/18.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’-Δ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375204
FAX :210 3375416
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΜΕ E-MAIL
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.1071712/4485/ΔΕ-Β
ΠΡΟΣ :
ΚΟΙΝ :
1. Προϊστάμενους όλων των Δ.Ο.Υ.
2. Προϊστάμενους Δ.Ε.Κ. & Π.Ε.Κ.
Γενική Δ/νση Οικ. Επιθ/σης
Δ/νση Επιθ/σης Υπηρεσιών
Τμήμα Α’
Θεμιστοκλέους 5
101 84 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: Αποστολή Πινάκων Α’ & Β’ Προϋπολογισμού 2008.
Παρακαλούμε, για την άμεση αποστολή, μετά την λήψη του παρόντος, των πινάκων Α’ και Β’, καθώς και την ανακεφαλαιωτική κατάσταση σχετικά με τους παραβάτες φορολογικής νομοθεσίας που έπρεπε να είχαν αποσταλεί έως την 13/07/2007 (σχετ. το αρ. πρωτ. 1046047/3963/ΔΕ-Β/8-5-2007 έγγραφό μας).
Το παρόν να μην ληφθεί υπόψη από τις υπηρεσίες που έχουν ήδη αποστείλει τους ανωτέρω πίνακες.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
α.α
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.