11 Ιουλίου 2007

ΠΟΛ 1091/11/7/2007

Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των με αριθ. πρωτ.
1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ 1034/27-02-2007,
1020571/489/ΟΟΤΥ/ Δ΄, ΠΟΛ 1036/27-02-2007
και 1020562/486/ΟΟΤΥ/ Δ΄, ΠΟΛ 1033/27-02-2007
αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.