11 Ιουλίου 2007

ΕγκΥΠΕΕ 9397/11.7.2007

Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Μαίου 2007
 
Ύστερα από την επεξεργασία των εσόδων Φ.Π.Α. βάσει δήλωσης για το μήνα Μάϊο 2007, με βάση τα δεδομένα της 16ης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που έγινε στην Κ.Υ. της ΥΠ.Ε.Ε. σας στέλνουμε τους σχετικούς πίνακες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:
 
- ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΙΟΥ 2007 ΚΑΙ ΜΑΙΟΥ 2006: Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και στο σύνολο:
 
#matrix#
  • Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες €) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Μάϊο των ετών 2006 και 2007.
  • Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Μάϊο των ετών 2006 και 2007.
-  ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ.– ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΙΟΥ 2007 ΚΑΙ ΜΑΙΟΥ 2006:
 
#matrix#
 
Στους πίνακες εμφανίζεται ανά Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Μάϊο μεταξύ των ετών 2006 και 2007. Η μεταβολή είναι ομαδοποιημένη σε πέντε κατηγορίες:
 
1η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση έως 10%
2η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση από 10% έως 20%
3η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση 20% και άνω
4η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση έως 10%
5η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση άνω του 10%.
 
Αφού μελετήσετε και αξιολογήσετε τα δεδομένα των ανωτέρω πινάκων θα πρέπει να συντονίσετε αποτελεσματικότερα το ελεγκτικό σας έργο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. που παρουσιάζουν υστέρηση στην απόδοση Φ.Π.Α με βάση την Περιοδική Δήλωση.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.