29 Ιουνίου 2007

ΕγκΙΚΑ Γ.Ε.: Α23/592/29.6.2007

Περί της δυνατότητας ή μη κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και σύστασης ατομικής επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.
 
Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας το με αρ. πρωτ. Φ215045/10130/ 15-6-07 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και το οποίο αφορά την δυνατότητα ή μη κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και σύστασης ατομικής επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.