4 Ιουλίου 2019

ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/οικ28609/897/2.7.2019

Παροχή οδηγιών σχετικά με τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4611/2019

Συνημμένα:
EgkYPEKAA_F80000_oik28609_897_2_7_2019.pdf 272.65 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.