3 Ιουνίου 2019

EγκΥΠΕΚΑΑ 24641/2258/30.5.2019

Εγκύκλιος σχετικά με «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ
Σχετ. : Αριθμ. 52246/3173/26.1.2018 (Β 539) Υπουργική Απόφαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β΄ 1556/2019)

Συνημμένα:
EgkYPEKAA_24641_2258_30_5_2019.pdf 502.02 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.