23 Αυγούστου 2018

ΕγκΥΠΕΚΑΑ 43614/996/22.8.2018

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ).

Ορισμός Επιλεγέντος Αιτούντος στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα «Ιόνιο» (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347, ΦΕΚ Β’ 2849/11.08.2017).

Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4459/2018 (Α’ 142).

Συνημμένα:
EgkYPEKAA_43614_996_22_8_2018.pdf 153.72 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.