29 Μαρτίου 2018

ΕγκΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1049915/28.3.2018

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4172/2013

Συνημμένα:
EgkAADE_DEAF_B_1049915_28_3_2018.pdf 295.46 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.