20 Φεβρουαρίου 2018

Πολ 1027/2018

Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 - Α' 153) με τους ν. 4446/2016 (Α'240), ν. 4472/2017 (Α' 74), ν. 4491/2017 (Α' 152) και ν. 4512/2018 (Α'5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών ΣΧΕΤ: 1. Το υπ' αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1189783 ΕΞ/29-12-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
 
2. Το υπ' αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1167733 ΕΞ/9-11-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
 
3. Η εγκύκλιος οδηγία ΠΟΛ 1017/2018 της Υπηρεσίας μας
 
Συνημμένα:
Pol_1027_2018.pdf 566.09 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.