27 Δεκεμβρίου 2017

ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/οικ52666/2084/22.12.2017

 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4488/2017 (Α'137)
 
Συνημμένα:
EgkYPEKAA_F80000_oik52666_2084_22_12_2017.pdf 386.76 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.