30 Αυγούστου 2017

ΕγκΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1125763/24.8.2017

Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου.

Συνημμένα:
EgkAADE_DEAF_A_1125763_24_8_2017.pdf 277.99 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.