10 Μαρτίου 2017

ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ40021/οικ10554/465/7.3.2017

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
 
Συνημμένα:
EgkYPEKAA_F40021_oik10554_465_7_3_2017.pdf 313.18 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.