17 Οκτωβρίου 2016

ΕγκΙΚΑ Γ99/447/13.10.2016

Εξέταση ενστάσεων που έχουν υποβληθεί πριν από την με αριθ. πρωτ.Α1β/Γ.Π. 3298/8-2-2016 Κ.Υ.Α., περί συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συνημμένα:
EgkIKA_G99_447_13-10-2016.pdf 387.77 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.