12 Οκτωβρίου 2016

ΕγκΥΠΕΚΑΠ Φ.80000/οικ/45763/1607/7.10.2016

Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που Θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ.

Συνημμένα:
EgkYPEKAP_F_80000_oik_45763_1607_7_10_2016.pdf 242.47 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.