16 Σεπτεμβρίου 2016

ΕγκΥπΟικ 1130900/8.9.2016

Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Σμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Τπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής

Συνημμένα:
EgkYpOik_1130900_8_9_2016.pdf 779.11 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.