5 Σεπτεμβρίου 2016

ΕγκΥπΟικ 1126460/30.8.2016

Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τποδιεύθυνσης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, του άρθρου 38, παράγραφος 1, εδάφιο α΄ του ν.4389/2016 (Α΄94)

Συνημμένα:
EgkYpOik_1126460_30_8_2016.pdf 1.04 MiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.