3 Αυγούστου 2016

ΕγκΟΑΕΕ 18/ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/8/1115132/2.8.2016

« Οδηγίες για την υπαγωγή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων - ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους - στον τρόπο υπολογισμού:
α) Του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως 31/12/2014.
β) Του νομοθετικού πλαισίου Ν. 4387/16».

Συνημμένα:
EgkOAEE_18_DIPSYN_F1_8_1115132_2_8_2016.pdf 141.85 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.