5 Ιουλίου 2016

ΕγκΥπΟικ ΔΔΘΤΟΚ/Α/1094408/22.6.2016

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 – Ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC

Συνημμένα:
EgkYpOik_DDThTOK_A_1094408_22_6_2016.pdf 592.22 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.