18 Μαϊου 2016

Πολ 1059/9.5.2016

Καταβολή ποσού κατ'άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης
 

Συνημμένα:
Pol_1059_9_5_2016.pdf 554.85 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.