12 Απριλίου 2016

EγκΙΚΑ 9/4.4.2016

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 46 του ν. 4278/2014. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ε3 του άρθ. 2 του ν.4336/2015 στους εργαζόμενους της εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου των κοινοποιούμενων διατάξεων

Συνημμένα:
EgkIKA_9_4_4_2016.pdf 4.46 MiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.