18 Ιανουαρίου 2016

Πολ 1005/12.1.2016

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του  Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», όπως ισχύει

Συνημμένα:
Pol_1005_12_1_2016.doc 56 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.