23 Οκτωβρίου 2015

ΕγκΥπΟικ ΔΤΔ 5022456/23.10.2015

Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΣΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΥΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Yποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων-Tήρηση αρχείου».
Συνημμένα:
egkypoik_dtd_5022456_23_10_2015.pdf 746.97 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.