19 Οκτωβρίου 2015

ΕγκΙΚΑ 48/19.10.2015

Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2190/94 ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες εργαζόμενους στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων πλασματικών χρόνων, όπως αυτοί ορίζονται με την παρ. 6 του άρθ. 40 του ν. 3996/2011. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 61 του ν. 4278/2014.
Συνημμένα:
egkika_48_19_10_2015.pdf 3.69 MiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.