11 Σεπτεμβρίου 2015

ΕγκΙΚΑ 41 Σ31 3/11.9.2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν.4331/2015 ( ΦΕΚ 69/2.7.2015, τ. Α΄) σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στην περίπτωση που η αναπηρία εκδηλώνεται πριν από την πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση – Κατάργηση άρθρ. 9 Ν.3863/2010
Συνημμένα:
egkika_41_s31_3_11_9_2015.pdf 739.38 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.